ZÁKLADNÍ SLUŽBY
Akutní ošetření
Vstupní prohlídky
Preventivní prohlídky
Předoperační vyšetření
Laboratorní odběry
Návštěvní služba
Dispenzarizace pro chronická onemocnění – hypertenze, diabetes Mel II. typu, poruchy metabolizace tuků a další onemocnění

Návaznost na specialisty
Návrhy na lázeňskou péči

OČKOVÁNÍ
Chřipka
Klíšťová encefalitida
Žloutenky typů A a B
Pneumokok
Covid-19

DIGITÁLNÍ SLUŽBY
Komunikace
E-recepty
E-neschopenka
Žádanky na Covid-19

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
EKG
Vyšetření na CRP
INR vyšetření krevní srážlivosti
FOB test na okultní krvácení ve stolici

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Řidičský průkaz
Potravinářský průkaz
Sportovní průkazy
Průkazy na další zájmové činnosti